LAATSTE NIEUWSTips

Waar mag ik mijn camper parkeren

Wanneer de vermoeidheid toeslaat en er geen camperplaats of camping in de buurt is, zit er niets anders op dan langs de kant van de weg te overnachten.
Wanneer mag dat eigenlijk en waar moet je op letten?

Camper parkeren

In Nederland is op 1 januari 2008 De Wet op Openluchtrecreatie afgeschaft. Daardoor is het in principe toegestaan om vrij te overnachten in campers, tenzij de gemeente andere regels heeft gesteld. En dit is bij de meeste gemeentes wel het geval.
De regels zijn per gemeente te vinden in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Deze APV is bindend en op te vragen bij de gemeente. Vaak kan dat online, via de website van de gemeente.

APV

Er zijn zelfs gemeentes die in hun APV schrijven dat een kampeerauto niet op zichtbare plaatsen vanaf de weg geparkeerd mag staan. Andere gemeentes verlenen wel een vergunning voor langer parkeren op de weg. In plaatselijke verordeningen kan bijvoorbeeld het volgende zijn opgenomen:

Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt.

Langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

Op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

In de praktijk

Meestal komen gemeentes pas in actie wanneer omwonenden klagen over een geparkeerde camper. Gebruik je je camper niet alleen voor recreatieve doeleinden, maar het hele jaar door? Dan mag je hem gewoon overal parkeren. Maar dan betaal je wel meer belasting dan voor een camper die door de Belastingdienst is aangewezen als recreatief kampeermiddel.

In het laatste geval betaal je namelijk maar een kwarttarief van de houderschapsbelasting. Let er ook op dat wanneer een gemeente “parkeren plus overnachten” in een camper toestaat, alle regels voor parkeren in acht moeten worden genomen. En overnachten is iets anders dan kamperen. Het is niet toegestaan om luifels, stoelen, barbecues of andere middelen die met recreatief overnachten te maken hebben buiten te zetten.

In het buitenland

In het buitenland zijn de regels weer anders. In Duitsland geldt als vuistregel voor parkeren: wat niet uitdrukkelijk is verboden, is toegestaan. Je mag een camper dus zonder meer parkeren op de openbare weg en zonder enige beperking aan de duur. Een parkeer- of overnachtingsverbod moet duidelijk met verbodsborden zijn aangegeven.

Parkeren op het trottoir vormt een uitzondering. Dat mag alleen als een verkeersbord dit uitdrukkelijk toestaat. Deze regeling geldt echter alleen voor voertuigen met een maximaal toegestaan gewicht van 2,8 ton. Omdat de meeste campers zwaarder zijn, mogen zij doorgaans niet op het trottoir worden geparkeerd.

Soms zie je op, naast of onder de blauwe parkeerplaatsborden een wit tweede bord met het pictogram van een camper; daar mogen dan uitsluitend campers parkeren.

In Frankrijk mag je vrij overnachten op elke plaats waar een personenauto of bus mag parkeren. Het is dus formeel en officieel toegestaan op elke plaats te overnachten waar je mag parkeren, maar niet langer dan zeven dagen op één plek. Op parkeerplaatsen langs snelwegen is deze maximumtijd 24 uur. In het algemeen geldt – ook in het buitenland – dat overnachten nergens op kamperen mag lijken, behalve op plaatsen waar kamperen is toegestaan.

Wees voorzichtig

Denk ook goed na voor je overnacht langs een autosnelweg. Er is de laatste jaren veel te doen over overvallen in campers langs snelwegen. Als het echt niet anders kan, neem dan de volgende tips in acht:

Verstop waardevolle spullen.
Kijk al voordat je op reis gaat waar je dit soort spullen het beste kunt verbergen.

Minimaliseer risico’s.
Vermijd zo mogelijk drukke routes. Hier slaan dieven het vaakst toe.

Wees zichtbaar.
Parkeer op een goed verlichte en overzichtelijke plek. Blinderen werkt contraproductief.

Maak lawaai.
Roepen, toeteren, licht. Laat bij een poging tot inbraak merken dat je er bent.

Vermijd een confrontatie.
Geen wapens! Inbrekers kunnen daar beter mee omgaan dan hun slachtoffers.

Alarm installeren.
Je kunt ervoor kiezen om een alarm te installeren dat afgaat bij braak en verdovings-gas.

Wil je zeker zijn van een veilige en legale overnachtingsplek voor je camper?
Zoek dan naar de apps die er zijn en download die om u er van te overtuigen dat u rustig en veilig kunt overnachten, en mocht u niet overtuigd zijn, op campings is het voor heel veel mensen fijne om te overnachten, er is bijna altijd toezicht.

Bezoeken: 716

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren