Berichten uit buitenlandLAATSTE NIEUWS

Salou overweegt een nieuwe belasting voor toeristen

Salou overweegt een nieuwe belasting voor toeristen om de hoge kosten te compenseren

Salou overweegt een nieuwe belasting voor toeristen om de hoge kosten te compenseren

De populaire badplaats Salou aan de Costa Dorada staat voor een belangrijke uitdaging. De stad, met een permanente bevolking van slechts 30.000 inwoners, moet jaarlijks meer dan 2 miljoen toeristen bedienen. Deze enorme toestroom zorgt voor aanzienlijke kosten voor de gemeente, kosten die niet geheel gedekt worden door het huidige belastingstelsel.

Om deze uitdaging het hoofd te bieden, overweegt Salou de invoering van een extra toeristenbelasting. Het doel is om de kosten die de toeristische activiteit met zich meebrengt, beter te dekken en tegelijkertijd te investeren in het welzijn en de leefbaarheid van de lokale bevolking. Deze maatregel past in een bredere visie op duurzaam toerisme, waarbij de belangen van de bewoners voorop staan.

De enorme toestroom van toeristen zorgt voor extra kosten op het gebied van gemeentelijke dienstverlening. Denk hierbij aan de intensieve reiniging van stranden en openbare ruimtes, de verzameling van meer afval, de uitbreiding van de openbare veiligheid en het onderhoud van de infrastructuur.

Het huidige belastingstelsel is niet toereikend om deze extra kosten volledig te dekken. De inkomsten uit De reeds bestaande toeristenbelasting die de Catalaanse overheid al sinds 2012 int, komt slechts deels ten goede aan de gemeente Salou. Bovendien zijn deze inkomsten specifiek bestemd voor promotie van de bestemming, en kunnen ze niet vrij worden ingezet voor het verbeteren van dienstverlening en leefbaarheid.

Dit financiële onevenwicht zorgt voor uitdagingen in het gemeentelijke beleid. Investeringen in de verbetering van openbare voorzieningen, duurzaamheid en het welzijn van de inwoners komen onder druk te staan. De gemeente zoekt daarom naar nieuwe manieren om de kosten die de toeristische activiteit met zich meebrengt, beter te dekken.

Het doel van deze toeristenbelasting is tweeledig. Enerzijds wil de gemeente de kosten die de toeristische activiteit met zich meebrengt, beter dekken. Denk hierbij aan de reiniging van stranden, de verzameling van afval, de uitbreiding van veiligheidsmaatregelen en het onderhoud van de infrastructuur.

Anderzijds wil Salou investeren in de leefbaarheid en het welzijn van de lokale bevolking. Door de extra inkomsten uit de toeristenbelasting kunnen gemeentelijke diensten en voorzieningen worden verbeterd, ten gunste van de inwoners. Op deze manier wordt gestreefd naar een meer evenwichtige ontwikkeling, waarbij de belangen van zowel toeristen als bewoners gelijkwaardig worden behandeld.

De gemeente Salou laat zich inspireren door soortgelijke maatregelen in andere toeristische bestemmingen. Zo heeft Venetië recentelijk een toeristenbelasting ingevoerd, waarbij elke bezoeker 5 euro moet betalen om de stad te betreden. Ook op de Canarische Eilanden wordt gewerkt aan de invoering van een “ecotaks” om de impact van toerisme te beperken, iets wat ook al gebeurt op de Barbareneilanden.

In deze voorbeelden wordt duidelijk dat steden en regio’s op zoek zijn naar manieren om de kosten van toerisme beter te dekken en te investeren in duurzaamheid. Salou wil zich op een soortgelijke manier positioneren, met als doel een balans te vinden tussen de belangen van toeristen en de lokale bevolking.

De inkomsten zouden worden toegewezen aan uitgaven die door de activiteit worden gegenereerd, zoals schoonmaak of politie

Wij verdedigen solidair toerisme waarbij toeristen rechtstreeks bijdragen aan de kosten die hun verblijf met zich meebrengt.” Op deze manier eist de burgemeester van Salou en voorzitter van het Bureau voor Toerisme, Pere Granados, de invoering van een belasting voor elke toerist die de stad bezoekt en die dient om de extra kosten die hun verblijf met zich meebrengt te helpen financieren in de gemeentekas. Zo zou toeristische activiteit volgens hem de dienstverlening en de levenskwaliteit van de bewoners helpen verbeteren en tegelijkertijd de toeristenfobie wegjagen.

“Het toerismebeleid dat bijvoorbeeld in Salou wordt uitgevoerd, is bedoeld om te garanderen dat de belangen en het welzijn van onze buren altijd voorop staan”, zegt de burgemeester, die het verzoek om dit soort belastingen naar hogere niveaus leidt. administraties. Met de inning van deze vergoeding, zo stelt hij, zouden gemeentelijke diensten zoals het schoonmaken van straten en stranden, afvalinzameling of openbare veiligheid kunnen worden gefinancierd.

Salou eist al jaren nieuwe speciale financieringsformules voor toeristische gemeenten. Gemeenten die moeten betalen voor openbare diensten voor een bevolking die veel groter is dan de bevolking die haar belastingen aan het gemeentebestuur betaalt. In dit geval neemt Salou, met een telling van 30.000 inwoners, de diensten over van de ruim 2 miljoen mensen die de stad jaarlijks bezoeken. Hoe klein de bijdrage van iedere bezoeker ook mag zijn, vanuit de hoofdstad van de Costa Daurada geloven ze dat de last die toeristische activiteit vertegenwoordigt op de jaarlijkse begroting aanzienlijk verlicht zou worden.

Momenteel wordt er al een vergoeding in rekening gebracht voor elke overnachting in toeristische accommodatie. Deze belasting, die de Generalitat in 2012 in heel Catalonië heeft ingevoerd, dient uitsluitend ter financiering van acties ter promotie van bestemmingen. De helft van wat binnenkomt, wordt beheerd door de Generalitat en de andere helft vloeit terug naar de gemeenten waar het is gegenereerd. In deze ruim tien jaar heeft de gemeenteraad van Salou 32,5 miljoen ontvangen in dit concept.

Het Canarische Eilandenmodel

Het idee dat ze vanuit Salou voorstellen is om een ​​belasting in te voeren die moet worden betaald door elke toerist die de stad bezoekt. Het zou een eenmalige betaling zijn, ongeacht hoeveel dagen u in de stad verblijft. Het is een model dat lijkt op de ecobelasting die wordt bestudeerd om de impact van het toerisme op de Canarische Eilanden te verzachten of op de toeristenbelasting die Venetië onlangs heeft ingevoerd. In het geval van de Italiaanse stad moet iedere bezoeker die binnenkomt een bedrag van 5 euro betalen, met als doel de activiteit duurzaam te maken.

Granados is van mening dat dit nieuwe toerismebeleid niet mag worden gebruikt als een ‘politiek instrument’, maar moet worden beheerd met ‘serieus en verantwoordelijkheidsgevoel, waarbij afstand wordt genomen van politieke kleur en de nadruk moet worden gelegd op de werkelijke behoeften van de bewoners’. In die zin roept hij op tot ‘politieke moed’ om deze veranderingen door te voeren en waarschuwt hij dat ‘toerismefobie ontstaat als dingen niet goed worden gedaan.

Weergaven: 0

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren